Reklamacje

Reklamacje

Jak zgłosić reklamację


Szanowni Państwo,

Wykonując zlecone nam usługi zawsze wkładamy w naszą pracę dużo serca i należytą staranność. Czasami mogą jednak zdarzyć się pomyłki lub pojawić niedoskonałości procesu czyszczenia. Wszelkie zastrzeżenia, co do jakości usług wykonanych w naszych pralniach Panda, prosimy zgłaszać w chwili odbioru rzeczy z pralni. Nasi pracownicy poprawią wskazane przez Państwa wady na poczekaniu. Jeśli zajdzie taka konieczność, przyjmą zlecenie do poprawki na dłuższy termin. Nie chcąc narażać Państwa na stratę czasu, doradzamy kontakt telefoniczny z placówką, w celu ustalenia czy zlecenie jest już gotowe do odbioru.

Jeśli jednak, pomimo dołożenia wszelkich starań, nie będziemy mogli usunąć wskazanych usterek, prosimy o złożenie pisemnej reklamacji w pralni, na specjalnym druku reklamacyjnym dostępnym w każdej placówce.

Wdrożone zostanie wówczas postępowanie reklamacyjne.Inne uwagi

Wszelkie inne uwagi i wnioski odnośnie jakości naszych usług lub funkcjonowania naszych placówek, zapytania oraz korespondencję dotyczącą toczącego się postępowania reklamacyjnego, prosimy kierować wyłącznie w formie pisemnej, na adres mailowy: reklamacje@pralniepanda.pl lub listownie na adres pocztowy: 

Vector S.A.
ul. Długa 3
62-030 Luboń

z dopiskiem na kopercie ‘Dział Reklamacji’.

W najkrótszym możliwym terminie, również w formie pisemnej udzielimy Państwu odpowiedzi.